Links en FAQ
 

Links

Hier vindt u enige nuttige links en adressen:

Dion Pensioen services B.V. (Pensioenbureau)

J.C. Kellerlaan 8a, 7772 SG Hardenberg
0523-208271
www.dionpensioenservices.nl

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Het districtskantoor van de SVB is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit vinden op: 
www.svb.org

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Het districtskantoor van het UWV is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit vinden op: 
www.uwv.nl

Ombudsman Pensioenen

Bordewijklaan 10, 2591 XR Den Haag 
070-333 89 99
www.ombudsmanpensioenen.nl

Stichting Pensioenregister

Deze stichting geeft met ingang van 4 januari 2011 op haar website aan iedereen individuele informatie over de door hem of haar opgebouwde pensioen- en AOW-aanspraken (via uw DigiD-inlogcode): 
www.mijnpensioenoverzicht.nl

Stichting Pensioenkijker

Deze stichting geeft op haar website objectieve algemene informatie over pensioen en maakt pensioen begrijpelijker: 
www.pensioenkijker.nl

Platform CentiQ

Dit platform wijst consumenten op zijn website de weg naar betrouwbare informatie over financiële zaken: 
www.wijzeringeldzaken.nl