BAT-Gezin

Duurzaam beleggen

Vermogensbeheerders die door het pensioenfonds zijn of worden aangesteld dienen de United Nations Principles of Responsible Investing (UNPRI) te onderschrijven. Hierdoor dienen de vermogensbeheerders zich te houden aan de volgende 6 principes met betrekking tot duurzaam beleggen (ESG). Deze principes zijn als volgt vertaald vanuit het Engels (Engelse tekst is leidend):

  1. Ze zullen ESG issues integreren in de beleggingsanalyse en het besluitvormingsproces.

  2. Ze zullen zich gedragen als actieve aandeelhouders en zullen ESG issues incorporeren in hun eigendomsbeleid en die ook uitoefen.

  3. Ze zullen passende toelichting vragen over ESG issues bij bedrijven waarin wordt geïnvesteerd.

  4. Ze zullen de acceptatie en implementatie van deze principes binnen de beleggings-industrie promoten.

  5. Ze zullen samenwerken om de effectiviteit van de implementatie van de principes te vergroten.

  6. Ze zullen rapporteren over hun activiteiten en voortgang met betrekking tot de implementatie van de principes.

  7. Ze zullen rapporteren over hun activiteiten en voortgang met betrekking tot de implementatie van de principes.

Als gevolg van de omvang van het Pensioenfonds, wordt alleen belegd in beleggingsfondsen. Hierdoor is het moeilijk is om een specifiek beleid te formuleren welke op alle beleggingen toegepast kan worden. Binnen de verschillende beleggingsfondsen wordt voldaan aan wet- en regelgeving inzake sancties en controversiële wapens.

Het bestuur beraadt zich over een verdere verdiepingsslag in het beleid, waarbij de tijdsbesteding aan dit onderwerp in het opstellen van het beleid, het monitoren en rapporteren en bespreken in combinatie met de bijkomende kosten een rol spelen