BAT-Gezin


Klacht

 
Stichting Pensioenfonds British American Tobacco hecht belang aan een correcte wijze van uitvoeren van de pensioenregelingen onder beheer van het pensioenfonds. Daarbij stelt het pensioenfonds zich tot doel om de administratie correct, transparant en op tijd uit te voeren. Duidelijke en tijdige communicatie met alle belanghebbenden van het pensioenfonds maar daar onderdeel van uit. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent met onze dienstverlening of bepaalde beslissingen over uw persoonlijke pensioensituatie. In dat geval kunt u contact opnemen met Dion Pensioen Services B.V. (hierna Dion). Hier leest u meer over de procedure en hoe u uw klacht/geschil kenbaar kunt maken.

 

Niet in alle gevallen is het duidelijk of er sprake is van een klacht of een geschil. In de eerste instantie zal Dion proberen uw ontevredenheid weg te nemen of een en ander te verduidelijken. Dion is dus uw eerste aanspreekpunt. Bent u ondanks de inspanningen van Dion niet tevreden, dan kunt u zich met een uitgebreide onderbouwing van uw klacht/geschil richten tot de onafhankelijke Klachten en geschillencommissie van het pensioenfonds via het volgende adres.

 

Stichting Pensioenfonds British American Tobacco

t.a.v. Klachten en geschillencommissie

Handelsweg 53A

1181 ZA  AMSTELVEEN

 

Na ontvangst van uw klacht/geschil zal de onafhankelijke Klachten en geschillencommissie uw klacht/geschil binnen 8 weken beoordelen en daarover gemotiveerd een advies uitbrengen aan het Bestuur. Indien de Klachten en geschillencommissie uw klacht/geschil niet binnen 8 weken in behandeling kan nemen zal het pensioenfonds u hierover informeren en zal een nieuwe termijn worden aangegeven.

Het oordeel en advies zal in de eerstvolgende bestuursvergadering, maar niet later dan 8 weken na ontvangst van het oordeel en advies door het Bestuur worden behandeld. Mocht het Bestuur niet aan de termijn van 8 weken kunnen voldoen dan zal het pensioenfonds u hierover informeren en zal een nieuwe termijn worden aangeven. Het uiteindelijke besluit van het Bestuur wordt tezamen met een onderbouwing van het besluit binnen redelijke termijn, maar uiterlijk binnen twee weken, na het besluit aan u schriftelijk gecommuniceerd.

Mocht u het niet eens zijn met het besluit van het Bestuur dan kunt u het besluit met uw onderbouwde bezwaar daartegen voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.ombudsmanpensioenen.nl.

 

Via deze link kunt u het reglement van de Klachten en geschillencommissie downloaden.