over ons 2
 

Historie

Turmac heeft in 1937 een ondernemingspensioenfonds opgericht onder de naam "Stichting Pensioenfonds Turmac." Toen er in het jaar 1992 een fusie ontstond tussen de sigarettenfabrikanten Ed. Laurens en Turmac veranderde de bedrijfsnaam in Rothmans en de naam van het pensioenfonds veranderde mee. Vanaf dat moment heette het pensioenfonds "Stichting Pensioenfonds Rothmans". 

Bij Ed. Laurens waren de pensioenrechten van alle deelnemers ondergebracht bij Centraal Beheer Achmea in een herverzekerd contract. 

De pensioenrechten van deelnemers die reeds een uitkering ontvingen of reeds uitdienst waren van Ed. Laurens zijn bij Centraal Beheer Achmea gebleven.

De pensioenrechten van de medewerkers, die op het moment van de fusie nog in actieve dienst waren van Ed. Laurens, zijn overgegaan van Centraal Beheer Achmea naar Stichting Pensioenfonds Rothmans. De pensioenregelingen werden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en ondergebracht in Stichting Pensioenfonds Rothmans.

Naast dit pensioenfonds bestond er nog een pensioenfonds voor deelnemers van British American Tobacco, een andere sigarettenfabriek. Dit pensioenfonds had de naam: Stichting Pensioenfonds Britamer. Bij het oude "British American Tobacco" waren de pensioenrechten herverzekerd bij Delta Lloyd. 

In het jaar 1999 diende de volgende fusie zich aan. Rothmans werd overgenomen door British American Tobacco.
In 2001 werd de naam van het pensioenfonds gewijzigd in de huidige naam: "Stichting Pensioenfonds British American Tobacco."

De pensioenrechten van de medewerkers, die op het moment van de fusie nog in actieve dienst waren van BAT, zijn overgegaan van Delta Lloyd naar Stichting Pensioenfonds British American Tobacco. De pensioenrechten van deelnemers die reeds een uitkering ontvingen of reeds uitdienst waren van British American Tobacco zijn bij Delta Lloyd gebleven. De pensioenregelingen werden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en ondergebracht in Stichting Pensioenfonds British American Tobacco.

Samenvattend:
1994 Ed. Laurens bestaat niet meer.
1994 Turmac bestaat niet meer; Stichting Pensioenfonds Turmac ondergaat een naamsverandering.
1999 British American Tobacco neemt Rothmans over; Stichting Pensioenfonds Rothmans ondergaat een naamsverandering.

De pensioenrechten van alle actieve deelnemers op fusiedata zijn ondergebracht in Stichting Pensioenfonds British American Tobacco. De inactieve oud-Ed. Laurens populatie is ondergebracht bij Centraal Beheer Achmea en de oud BAT en Britamer populatie is ondergebracht bij Delta Lloyd.