BAT-Gezin

Veel gestelde vragen

 • Wanneer wordt het pensioen uitbetaald?

 • Krijg ik maandelijks een uitkeringsspecificatie van jullie?

 • Krijg ik ook een jaaropgave van mijn pensioenuitkering?

 • Hoe kan ik wijzigingen doorgeven?

 • Moet ik een verhuizing binnen Nederland doorgeven?

 • Moet ik een verhuizing in of naar het buitenland doorgeven?

 • Ik ga scheiden, wat moet ik dan doen?

 • Mijn samenlevingsovereenkomst eindigt, wat moet ik doen?

 • Wat gebeurt er met de pensioenen als ik kom te overlijden?

 • Wat gebeurt er met het partnerpensioen als mijn partner komt te overlijden?

 • Ik ben (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wat betekent dit voor mijn pensioenopbouw?

 • Op mijn Uniform Pensioen Overzicht zie ik een nieuw onderdeel, Wat als het mee- of tegenzit. Willen jullie mij hier meer over vertellen?

Overige vragen

Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens:

Bezoekadres:
J.C. Kellerlaan 8a
7772 SG  Hardenberg

Postadres:
Postbus 150
7770 AD  Hardenberg

Telefoon:
(0523) 208 271

E-mail:
Pensioenfondsbat@dion.nl