BAT-Gezin

 

Herstelplan

 

Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in een situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen.

 

Bij een dekkingsgraad van 100% heeft het pensioenfonds voldoende financiële middelen in huis om de uitkeringen van nu en in de toekomst te kunnen betalen. Omdat pensioenfondsen beleggen en deze beleggingen in waarde kunnen dalen schrijft de wetgever de pensioenfondsen een financiële buffer voor. De financiële buffer is afhankelijk van de beleggingen per pensioenfonds en is dus niet voor elk pensioenfonds gelijk. Neemt een pensioenfonds meer risico, dan is de vereiste financiële buffer hoger en bij minder risico in de beleggingen is de vereiste financiële buffer lager.

 

Zodra een pensioenfonds onder de beleidsdekkingsgraad van 100% vermeerderd met de benodigde financiële buffer komt, moet dat pensioenfonds een herstelplan opstellen. In het herstelplan geeft het pensioenfonds aan hoe het in 10 jaar weer kan voldoen aan de benodigde financiële buffer.