BAT-Gezin

 

Toeslagverlening

 

In de regel geldt dat de producten die u koopt en de diensten die u afneemt, jaarlijks in prijs stijgen. Het pensioenfonds de ambitie om uw pensioenaanspraken/pensioenuitkering met deze prijsstijgingen mee te laten groeien. De verhoging noemen we een toeslag.

 

Toeslagverlening actieve deelnemers

Voor deelnemers die op basis van pensioenreglement 2015 nog actief pensioen opbouwen geldt een vaste toeslag die door de werkgever wordt gefinancierd en jaarlijks per 1 januari wordt toegekend. Dat heeft overigens alleen betrekking op de pensioenaanspraken die vanaf 1 januari 2015 zijn opgebouwd. Voor opgebouwde pensioenaanspraken van vóór 1 januari 2015 gelden de regels voor toeslagverlening zoals die ook voor de andere deelnemers gelden. Deze regels leest u hierna onder “voorwaardelijke toeslagverlening”.

 

Voorwaardelijke toeslagverlening

De voorwaardelijke toeslagverlening geldt voor alle deelnemers die een pensioenuitkering of premievrije pensioenaanspraken hebben.

 

We noemen het “voorwaardelijke” toeslagverlening omdat de toeslagverlening afhankelijk is van de financiële gezondheid van het pensioenfonds. Een eenmaal toegekende toeslag maakt onderdeel uit van de pensioenaanspraken of pensioenuitkering en wordt dan niet anders behandeld.

 

Of de toeslag wordt toegekend is in de eerste plaats afhankelijk van de hoogte van de beleidsdekkingsgraad. Is de beleidsdekkingsgraad hoger dan 110%, dan is er ruimte voor toeslagverlening. Om te bepalen hoeveel ruimte er is, wordt gekeken naar de beleidsdekkingsgraad en de dekkingsgraad behorende bij de toekomstig bestendig indexeren grens. Als de beleidsdekkingsgraad boven de dekkingsgraad behorende bij de toekomstbestendig indexeren grens ligt, dan kan het pensioenfonds een volledige toeslag toekennen. Dit wil zeggen dat 100% van de reglementaire maatstaf kan worden toegekend. Is de beleidsdekkingsgraad lager dan de dekkingsgraad behorende bij de toekomstbestendig indexeren grens, dan berekent het pensioenfonds hoe hoog de gedeeltelijke toeslag kan zijn. Het bestuur van het pensioenfonds neemt vervolgens het besluit over de toeslagverlening. 

 

De voorwaardelijke toeslagverlening is ook van toepassing voor deelnemers die in verband met arbeidsongeschiktheid dooropbouw van de pensioenaanspraken hebben. Voor deze groep deelnemers geldt dat niet de pensioenaanspraken meegroeien maar de pensioengrondslag voorwaardelijk wordt verhoogd met het percentage voor toeslagverlening.